Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
"Pewien rodzaj masochizmu jest mi bliski. Koleżanka opowiadała, że przechowuje list od nieżyjącej już babci. W chwilach depresji czyta ten list, by płacząc zejść na samo dno rozpaczy. I ja to rozumiem."
— Andrzej Grabowski
Achil­les miał tyl­ko piętę Achil­le­sa. Ja mam całe ciało Achillesa.
— Woody Allen
Reposted fromjustyha justyha viainsanedreamer insanedreamer
Achil­les miał tyl­ko piętę Achil­le­sa. Ja mam całe ciało Achillesa.
— Woody Allen
Reposted fromjustyha justyha viainsanedreamer insanedreamer
Jest 1 osoba, która mnie męczy za każdym razem kiedy na nią patrzę. Jest taka antyspołeczna, leniwa, nie ma w sobie pasji życia, nie potrafi walczyć o siebie.I widzę ją za każdym razem kiedy spojrzę w lustro.
— to ja
Reposted fromweightless weightless viaxoxou xoxou
6814 1c85 390
Reposted fromMadeleinex Madeleinex viaxoxou xoxou
3963 f604 390
Reposted fromjestemsloncem jestemsloncem viadivi divi
8798 cb95 390
Reposted fromIndesirable Indesirable viazielono zielono
I napisał bym do Ciebie ale jakoś brakuje słów. Zadzwonił bym do Ciebie ale wiem że tego nie chcesz. Wybełkotał że Cię kocham tu jest źle i serio tęsknie...
— kurwa
4160 3bd6 390
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooommmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmö
Reposted frombebelerebalon bebelerebalon vialobuss lobuss


Poland
2012
Erik Witsoe
Reposted fromweightless weightless viawrazliwa wrazliwa
6284 1c38 390
Zakopane, Dom Literata, 1996 rok - Szymborska dowiaduje się, że dostała Nagrodę Nobla.
Reposted frompiteczek piteczek viawrazliwa wrazliwa
Reposted frominsanedreamer insanedreamer
3460 ab2c 390
Reposted fromIriss Iriss viaTheTorment TheTorment
2899 3331 390
Reposted fromcrispybones crispybones vialobuss lobuss
1506 50ef 390
Reposted fromkassiarzyna kassiarzyna viaampledreamer ampledreamer
nie rozmawiajmy dzisiaj bo nie wiem co mam powiedzieć zadzwoń do mnie za kilka lat ja na pewno nie zapomnę jak pozmieniałaś mój świat
— TMK aka Piekielny
Reposted fromsorrisoartificiale sorrisoartificiale
3300 16dc 390
Reposted fromitsonlylife itsonlylife viawrazliwa wrazliwa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl